Produkujemy opakowania dbając o wspólną przyszłość

Wspólnie możemy zbudować lepsze jutro na nas i dla naszej planety.

5 kluczowych obszarów, w których chcemy zmieniać świat na lepszy.

Produkcja opakowań to działanie, które nie zaczyna się w naszej fabryce i nie kończy się w momencie opuszczenia naszego magazynu. Mamy świadomość w jaki sposób i gdzie możemy minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Podzieliliśmy to na pięć obszarów, które opieramy na 4 filarach stanowiących podstawę naszych działań i wartości.

1. Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Koopress angażuje się w ochronę środowiska naturalnego poprzez stosowanie ekologicznych rozwiązań i redukcję emisji CO2. W naszym podejściu kluczowe znaczenie mają obowiązujące regulacje prawne.

2. Lżejsze, mniejsze, ”odchudzone” opakowania

Koopress, jako producent opakowań z tektury litej, oferuje rozwiązania, które przyczyniają się do ograniczonego zużycia materiału, a także pozwalają na oszczędności w magazynowaniu i transporcie.

3. Koopress – świadomy partner

Koopress aktywnie stosuje energooszczędne technologie, promowanie dobrych praktyk i budowanie ekologicznej świadomości wśród pracowników, partnerów handlowych i społeczności lokalnych.

4. Jak projektować żeby recykligować?

Dowiedz się więcej o tym, jak Koopress dba o wspólną przyszłość , proponując innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, które są nie tylko estetyczne i funkcjonalne, ale także przyjazne dla naszej planety.

5. Domykanie pętli zamkniętego obiegu

W Koopress dążymy do osiągnięcia zamkniętego obiegu produkcji, w którym odpady materiałowe są minimalne, a w wysokim stopniu wykorzystywane są materiały pochodzące ze sprawdzonych źródeł, zaspokajając w ten sposób oczekiwania coraz bardziej świadomych konsumentów.

„Co możemy zrobić wspólnie dla naszej przyszłości?”

“Koopress jest firmą świadomą i odpowiedzialną. W naszej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ograniczamy negatywny wpływ na środowisko. Wierzymy, że prowadząc świadome działania, mamy szansę pozytywnie wpływać na otaczający nas świat. Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują przede wszystkim ograniczenie ilości generowanych odpadów, promowanie recyklingu i pozyskiwanie materiałów w sposób świadomy i odpowiedzialny.”