Planeta

Mierzymy nasz wpływ na środowisko

W Koopress wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesny świat. Nasze cele związane są z zrównoważonym rozwojem, a kluczowym filarem tej strategii jest Planeta – zestaw działań i mierników, które pozwalają monitorować wpływ naszej firmy na środowisko naturalne oraz podejmować działania na rzecz jego ochrony.

Dokładnie monitorujemy emisje gazów cieplarnianych – CO2 i metanu – i dostosowujemy je do celów wynikających z paryskiego porozumienia klimatycznego. Zdajemy sobie sprawę, że globalne ocieplenie stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość, dlatego konsekwentnie podejmujemy działania na rzecz ochrony klimatu.

Kładziemy również duży nacisk na wrażliwość i świadomość ekologiczną naszego przedsiębiorstwa. Działamy odpowiedzialnie i dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez analizę ingerencji w ekosystemy. Dzięki temu możemy szybko reagować i podejmować odpowiednie działania w celu zredukowania negatywnych skutków.

Kolejnym elementem jest monitorowanie poboru i wykorzystania wody. Regularnie podejmujemy działania na rzecz jej oszczędzania, np. stosujemy nowoczesne rozwiązania nawadniające i redukujemy jej zużycie w procesach produkcyjnych. Dążymy do minimalizowania negatywnego wpływu na zasoby wodne oraz prowadzimy działania na rzecz ich ochrony.

W dzisiejszych czasach oszczędzanie energii stało się nie tylko kwestią ekonomiczną, ale przede wszystkim ekologiczną. Wraz z rozwojem cywilizacji i rosnącą konsumpcją energii elektrycznej, konieczne stało się poszukiwanie nowych, bardziej zrównoważonych sposobów na jej wytwarzanie i późniejsze wykorzystanie. 

W Koopress wprowadziliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak system fotowoltaiczny, dzięki któremu redukujemy emisję CO2 w wymiarze 22 301 kg/rok. Dodatkowo korzystamy z systemu odzysku ciepła i zegara astronomicznego sterującego oświetleniem zewnętrznym, który dostosowuje pobór prądu do pory roku. Ponadto przeprowadzamy cykliczne szkolenia dla pracowników w celu zwiększenia ich świadomości w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Nasze działania prowadzą do ograniczenia zużycia energii, co pozwala ograniczyć negatywny wpływ naszej działalności na ekosystem, w którym wszyscy żyjemy.