Polityka prywatności

Koopress Sp. z o.o. w Olsztynie  dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych klientach. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018.

Kto jest administratorem moich danych?

Koopress Sp.z o.o. ul. Lubelska 46, 10-406 Olsztyn, +48 89 533 47 12

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W trosce o Państwa dane osobowe powołaliśmy do życia Inspektora Ochrony Danych. Informacje w sprawie danych osobowych można uzyskać pisząc na adres: [email protected]

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji kontaktów handlowych i realizacji współpracy handlowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji rekrutacji osób na stanowiska pracy w naszej firmie
 • przesyłania informacji o charakterze handlowym

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu,

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji wykonania umowy.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe pozyskane od klienta firmy Koopress Sp.z o.o. nie będą przekazywane po za  Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 •  jeśli dane dotyczą zawartej z Koopressem umowy handlowej  to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli dane dotyczą przesyłanej informacji drogą elektroniczną o charakterze handlowym to przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane

jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub zakończenia procesu rekrutacji chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych pod kątem przyszłych rekrutacji

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 •     prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 •     prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 •     prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 •     prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 •     prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 •     prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 •     prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, [email protected]) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy handlowej  świadczonej przez naszą firmę lub po przez udział w procesie rekrutacji lub pozyskane ze źródeł własnych.

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów oraz osoby biorące udział w procesie rekrutacji i przetwarzanych w systemach informatycznych firmy, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.