Dążenie do domknięcia obiegu

Wiemy co możemy zrobić lepiej

W Koopress tworzymy opakowania z myślą o środowisku. Naszym celem jest osiągnięcie zamkniętego obiegu produkcji, w którym odpady materiałowe są jak najmniejsze i mogą zostać ponownie wykorzystywane. W ten sposób nie tylko oszczędzamy zasoby naturalne, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej świadomych konsumentów, którzy zainteresowani są produktami przyjaznymi dla środowiska i często są gotowi więcej za nie zapłacić. Wiemy, że tworzenie opakowań łatwych do ponownego przetworzenia jest z wielu względów nie tylko korzystne dla otoczenia, ale również ekonomicznie uzasadnione.

Dążymy do perfekcji

Koopress dąży do prowadzenia działalności zgodnie z modelem obiegu zamkniętego, co pozwala na oszczędzanie zasobów naturalnych i ograniczenie ilości generowanych odpadów. Ponieważ wciąż przybywa świadomych konsumentów opłacalne staje się wytwarzanie opakowań łatwych do recyklingu i wyprodukowanych z udziałem materiałów pochodzących z wtórnego przetworzenia.

W Koopress prowadzimy działalność w taki sposób, by cały proces produkcyjny osiągnął cechy modelu obiegu zamkniętego. Zamknięte procesy produkcyjne to takie, które ponownie wykorzystują odpady materiałowe powstałe podczas procesu produkcji do tworzenia dodatkowych rozwiązań.

Świadomy cel

Dostrzegamy potrzebę ciągłego doskonalenia naszych metod produkcji i minimalizowania negatywnych skutków dla środowiska oraz dążymy do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy świadomym i odpowiedzialnym podejściem do kwestii ekologicznych a prowadzeniem efektywnej ekonomicznie działalności gospodarczej. Nasze podejście w tej kwestii obejmuje m.in.:

 • identyfikowanie, pozyskiwanie i stosowanie materiałów pozwalających zminimalizować negatywny
  wpływ na środowisko,
 • monitorowanie wszystkich elementów łańcucha dostaw,
 • inspirowanie naszych dostawców i klientów do stosowania zrównoważonych praktyk
  środowiskowych,
 • propagowanie ochrony zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do efektywnego wykorzystania
  energii oraz stosowania materiałów pochodzących z wtórnego przetworzenia w sytuacjach, kiedy jest
  to możliwe,
 • ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszanie ilości generowanych
  odpadów, przy jednoczesnej maksymalizacji recyklingu,
 • budowanie świadomości pracowników w kwestiach środowiskowych poprzez odpowiednie
  programy szkoleń,
 • udostępnianie informacji na temat polityki środowiskowej firmy,
 • działanie w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i innymi regulacjami.

Co możemy zrobić wspólnie dla naszej przyszłości?

“Jako firma dążąca do perfekcji, konsekwentnie realizujemy model obiegu zamkniętego, by oszczędzać zasoby naturalne i minimalizować ilość generowanych odpadów. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań, które nie tylko są bardziej przyjazne dla środowiska, ale również odpowiadają na rosnące oczekiwania świadomych konsumentów. Dlatego w Koopress wierzymy, że skuteczny recykling i tworzenie łatwych do ponownego przetworzenia opakowań, to krok milowy dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.”