Koopress nagrodzony oceną AA+

Miło nam poinformować, że w ramach audytu systemu BRC Global Standard for Packaging Materials otrzymaliśmy najwyższą ocenę AA+.

Czym jest Certyfikat BRCGS for Packaging Materials? 

BRCGS for Packaging and Packaging Materials jest standardem przygotowanym przez British Retail Consortium.

Główne obszary BRCGS for Packaging Materials określają:

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  • zarządzanie ryzykiem i zagrożeniami
  • bezpieczeństwo produktu i zarządzanie jakością;
  • standardy dla zakładu;
  • kontrola produktu i procesu;
  • personel.

Certyfikat BRCGS for Packaging Materials powstał, by ustanowić jednolite praktyki produkcyjne, które miałyby dać gwarancję bezpieczeństwa produkcji i przechowywania, a także dystrybucji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Celem takiej standaryzacji jest ustanowienie jednolitych norm, które są niezbędne do niezależnej i obiektywnej oceny możliwości produkcyjnych i jakościowych producentów opakowań. Certyfikat BRCGS for Packaging Materials dotyczy wszelkiego rodzaju opakowań do żywności gwarantując, że produkt jest odpowiedniej jakości, a ponadto, że spełnia stosowne wymagania prawne i normy bezpieczeństwa.

Zgodność z wymaganiami BRCGS for Packaging Materials gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz umożliwia spełnienie wymagań prawnych i higienicznych.

Standard BRC jest uznawany przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), organizację której celem jest ujednolicenie międzynarodowych standardów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności, działającą przy wsparciu międzynarodowych sieci handlowych oraz producentów żywności i opakowań. Uznanie normy przez GFSI oznacza możliwość wykorzystania normy BRC dotyczącej materiałów opakowaniowych do żywności do spełnienia wymagań stawianych przez głównych graczy w ramach jednego, uznawanego na arenie międzynarodowej systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.