Edukacja i kluczowe regulacje

Działamy odpowiedzialnie

W Koopress dbamy o środowisko naturalne, perspektywicznie podchodzimy do prowadzonej działalności, co korzystnie wpływa na naszych partnerów biznesowych i otoczenie. Dążymy do redukcji emisji CO2 i proponujemy ekologiczne, zrównoważone rozwiązania. Kluczowymi elementami, które pozwalają realizować nasze podejście są obowiązujące regulacje prawne, w tym między innymi ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych. 

Świadome podejście

W Koopress bierzemy odpowiedzialność za nasze opakowanie, poczynając od pochodzenia materiałów, przez stosowane metody produkcji, po dostawę wyprodukowanego wyrobu. Świadome i perspektywiczne podejście Koopress do prowadzonej działalności jest korzystne nie tylko dla naszych partnerów biznesowych, ale również dla otoczenia i środowiska naturalnego. 

Aby ograniczać negatywny wpływ na środowisko, poszukujemy równowagi, między codzienną pracą na rzecz ochrony ekosystemu, a całościową wizją przyszłości naszej firmy oraz jej otoczenia. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego i każdy z nas może przyczynić się do jego poprawy. Dlatego w Koopress dążymy do zwiększenia redukcji emisji CO2 i realizujemy ten cel w codziennej pracy. Naszym klientom zaś proponujemy ekologiczne, zrównoważone rozwiązania, które na etapie produkcji pozwalają oszczędzać surowce, a po wykorzystaniu nadają się do łatwego recyklingu lub kompostowania. Dzięki temu pomagamy naszym partnerom realizować swoje cele w zakresie minimalizowania wpływu na środowisko i rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Kluczowe regulacje prawne:

„Co możemy zrobić wspólnie dla naszej przyszłości?”

“Ważne jest dla nas postępowanie w zgodzie z zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego pomagamy budować ekologiczną świadomość zarówno naszych pracowników, jak i lokalnych społeczności poprzez programy informacyjne i etyczne praktyki pracy.”