Wprowadzenie do oferty Koopress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych

Projekt pt. „Wprowadzenie do oferty Koopress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Koszty całkowite projektu 31 897 345.00PLN
Koszty kwalifikowane projektu 25 887 500.00PLN
Dofinansowanie projektu  15 519 921.25 PLN

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania unikalnej technologii pudru drukarskiego stosowanego w druku offsetowym do mechanicznego oddzielania świeżo wydrukowanych arkuszy w maszynach drukujących.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących zadań:
– budowa nowego obiektu, w którym zlokalizowana zostanie hala produkcyjna
– zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
– zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie technologią wdrażaną w ramach projektu
– doradztwo technologiczne