Wprowadzenie do oferty Koopress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych

Projekt pt. „Wprowadzenie do oferty Koopress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.